Звернення з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

0
56

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
«КОАЛІЦІЯ «ЗУПИНИМО ТУБЕРКУЛЬОЗ РАЗОМ»

 

ЗВЕРНЕННЯ
з нагоди Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз

 

ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

            24 березня цього року в Україні, так само як і в усьому світі, відзначатиметься День боротьби із захворюванням на туберкульоз. Починаючи із 1995 року, коли в нашій країні було оголошено епідемію туберкульозу, ця інфекційна хвороба стала справжньою національною трагедією для народу України, яка щороку вражає та забирає з життя десятки тисяч наших співвітчизників. За три роки виконання Загальнодержавної програма протидії захворюванню на туберкульоз Україна не змогла досягти у боротьбі із туберкульозом суттєвих успіхів, що є свідченням недостатньої політичної волі для подолання епідемії. Наслідком цього є низькі показники ефективності виявлення та лікування хвороби. Зокрема, за критеріями ВООЗ відсоток виявлення нових випадків туберкульозу, позитивних за мазком повинен становити не менше 70%, а ефективність лікування нових випадків туберкульозу, позитивних за мазком – не менше 85%, адже лише за таких обставин переривається ланцюг передачі інфекції, що призводить до зниження захворюваності і смертності від туберкульозу. За даними ВООЗ, в Україні ці показники у 2007 році становили відповідно 54% та 59%. Україна займає лідируюче місце в світі за темпами поширення резистентних форм туберкульозу та поєднаної патології ВІЛ-ТБ.

            Офіційна статистика стверджує, що темпи росту епідемії туберкульозу в Україні дещо стабілізувалися протягом 2007−2009 років, а захворюваність на туберкульоз, у порівнянні із 2005 роком, зменшилася на 14,2% і становить нині близько 73 випадків на 100 тис. населення. Втім, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість нових випадків захворювання в Україні на всі форми туберкульозу становила у 2005 році 99,4, а у 2007 році вже 102 на 100 тис. населення,  тобто має тенденцію до зростання. За аналогічний період, згідно щорічним доповідям ООН про розвиток людини, в рейтингу країн за рівнем життя та соціальної захищеності Україна втратила 8 позицій і тепер займає 85 місце. На взаємозв’язок впливу рівня життя різних країн на показник захворюваності на туберкульоз та смертності від нього вказує і ряд наукових досліджень.  В Україні зберігається високий рівень смертності від туберкульозу (21,2 на 100 тис. населення за даними МОЗ і 22,4 на 100 тис. населення за даними Держкомстату). Все це є свідченням того, що в Україні досі відсутній достовірний облік показників захворюваності, поширеності та ефективності лікування туберкульозу, не створений реєстр хворих на туберкульоз.

            Така ситуація в Україні, в першу чергу, пов’язана із тривалою відсутністю необхідних для подолання епідемії соціально-економічних перетворень, погіршенням рівня життя значних прошарків населення та  із вкрай незадовільним фінансуванням заходів боротьби із туберкульозом з державного та місцевих бюджетів. Достатньо сказати, що тільки МОЗ України на виконання заходів Загальнодержавної програми в рамках бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІД, лікування онкологічних хворих, в тому числі на умовах фінансового лізингу» (КПКВК 2301370) недоотримало протягом 2007−2010 років з державного бюджету майже 155 млн. грн. Це різниця між запланованими Загальнодержавною програмою видатками з державного бюджету у цінах 2007 року (829231,73 тис. грн.) та фактичними видатками на ці заходи (674380,7 тис. грн. у цінах відповідних років). Загальновідомий тепер факт, що індекс споживчих цін (інфляції) зріс в Україні протягом 2005−2009 років майже у 2 рази. Про яке суттєве збільшення асигнувань на заходи з контролю над туберкульозом та їх значну політичну підтримку, декларовані державою, може йти мова?!

            Для успішного подолання епідемії туберкульозу необхідно радикально збільшити видатки на фінансування протитуберкульозних заходів з Державного бюджету України, переглянути чинне законодавство України з питань протидії захворюванню на туберкульоз на основі впровадження обов’язкової щорічної загальної диспансеризації населення з метою покращення своєчасного виявлення нових випадків захворювання на туберкульоз, вдосконалити, а фактично відродити систему інформування населення про актуальні проблеми, пов’язані із профілактикою та лікуванням туберкульозу на основі фінансування цих заходів із Державного бюджету України, підвищити соціальний статус фтизіатрів на основі суттєвого збільшення їх заробітної плати та соціальних пільг тощо.

            Ставимо Вас до відому, що в рамках своєї постійної громадянської кампанії з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації в сфері протидії захворюванню на туберкульоз та з метою посилення впливу інститутів громадянського суспільства на суспільно-політичну ситуацію, сприятливу для подолання епідемії туберкульозу в Україні, Всеукраїнська спілка громадських організацій «Коаліція «Зупинимо туберкульоз разом» ініціює проведення щорічних громадянських акцій − «Весняних» та «осінніх» наступів українців проти туберкульозу. «Весняні» наступи будуть відбуватися в рамках підготовки та проведення Всесвітнього та всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на туберкульоз. «Осінні» наступи щорічно розпочинатимуться 1 серпня – день річниці смерті видатної української поетеси та громадського діяча Лесі Українки від туберкульозу, оголошеного Коаліцією Національним днем вшанування пам’яті жертв туберкульозу. Ці акції (назви яких метафоричні, а терміни взяті з лексикону військових стратегів та профспілкових лідерів) будуть покликані спонукати владу до вжиття більш рішучих та ефективних заходів для подолання епідемії туберкульозу в Україні. Вони також будуть спрямовані на консолідацію зусиль влади, політичних партій, профспілок, неурядових організацій, ЗМІ у справі боротьби із туберкульозом, на покращення державних заходів з профілактики та лікування цього соціально небезпечного інфекційного захворювання, вдосконалення чинного законодавства з питань протидії туберкульозу, Інформування населення з актуальних питань, пов’язаних із туберкульозом та запобіганням захворювання тощо. Проводитимуться «весняні» та «осінні» наступи під гаслом Коаліції «Від обізнаності населення, через спільні дії – до подолання епідемії туберкульозу в Україні!».

            Звертаємося до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Федерації незалежних профспілок України із закликом підтримати цю громадянську ініціативу, всіляко сприяти її успішній реалізації та залученню до участі в її акціях широких кіл населення України.

 ЗУПИНИМО ТУБЕРКУЛЬОЗ РАЗОМ!