2014 рік

0
70

11 березня 2014 року була створена Робоча група з впровадження інструментів АКСМ для забезпечення виконання 2-ї фази гранту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією під головуванням ДУ “Український центр контролю за соцхворобами МОЗ України” з метою оцінки ефективності компонента АКМ в рамках І фази гранту та ризиків, пов’язаних із зменшенням компоненту АКСМ ІІ фази гранту, а також розробки плану реалізації АКСМ на 2014-2016 роки в рамках Загальнодержавної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки, зокрема за рахунок позабюджетних коштів.

До 24 березня 2014 року – Всесвітнього та Всеукраїнського Дня боротьби з туберкульозом підготовлена, направлена до органів державної влади та оприлюднена через засоби масової інформації інформаційна записка «НОВІ ІДЕЇ – ДЛЯ НОВОЇ ВЛАДИ», в якій висвітлені результати громадського моніторингу державної політики у визначеній сфері і пропозиції громадських організацій по удосконаленню заходів з протидії епідемії туберкульозу в Україні.

02 жовтня 2014 року – взято участь у підготовці та проведенні круглого столу на тему: «Політичні, економічні, соціальні, медичні, культурні та інші актуальні чинники епідемії туберкульозу в Україні: сучасні виклики та шляхи подолання».

Круглий стіл проводився з метою обговорення за участі провідних фахівців з різних сфер державного управління, наукової та практичної діяльності, неурядового сектору, мас-медіа та деяких інших сфер життєдіяльності, що мають відношення до проблеми, сучасних політичних, економічних, соціальних, культурних, медичних та деяких інших актуальних чинників епідемії туберкульозу в Україні для подальшої розробки пропозицій щодо системного законодавчого та нормативно-правового реформування державної політики у сфері протидії туберкульозу та іншим соціально небезпечним захворюванням на основі застосування і розвитку міжгалузевої та міжсекторальної відповідальності у визначеній сфері, що матимуть наслідком лобіювати внесення відповідних законодавчих ініціатив на розгляд до Верховної Ради України та прийняття відповідних нормативно-правових актів Кабінетом Міністрів України.

З 24 по 25 листопада 2014 року – участь у візиті української делегації до Республіки Молдова з метою ознайомлення з досвідом впровадження амбулаторних моделей лікування хворих на туберкульоз, вивчення питання взаємодії та координації між пенітенціарним і цивільним секторами при веденні хворих на