Конкурс на відбір консультанта з розробки інструментарію та проведення оцінки діючої моделі лікування туберкульозу

0
51

БО "Українці проти туберкульозу" в рамках проекту «Створення сприятливої суспільно-політичної ситуації для переходу на амбулаторну форму лікування туберкульозу в Україні» оголошує конкурс на відбір консультанта з розробки інструментарію та проведення оцінки діючої моделі лікування туберкульозу, включно з наданням протитуберкульозної допомоги в умовах амбулаторного і стаціонарного лікування, забезпечення безперервного догляду, в тому числі між пенітенціарним і цивільним секторами, аналіз поточного національного керівництва і політики в області лікування на основі керівництва по TB-REP Blueprint.

Мета: Виконання завдань консультантом здійснюється протягом 2 місяців з моменту підписання договору про надання консультаційних послуг.

Основні завдання консультанта:

 1. Розробка інструментарію, проведення оцінки діючої моделі лікування туберкульозу, включно з наданням протитуберкульозної допомоги в умовах амбулаторного та стаціонарного лікування, забезпечення безперервного догляду, в тому числі між пенітенціарним і цивільним секторами.
 2. Аналіз поточного національного керівництва і політики в області лікування на основі керівництва по TB-REP Blueprint.
 3. Підготовка звіту з оцінки діючої моделі лікування туберкульозу, включно з наданням протитуберкульозної допомоги в умовах амбулаторного та стаціонарного лікування, забезпечення безперервного догляду, в тому числі між пенітенціарним і цивільним секторами.
 4. Підготовка звіту з оцінки поточного національного керівництва і політики в галузі лікування на основі керівництва по TB-REP Blueprint.
 5. Підготовка презентації та подання звіту на засіданні Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна».

Кваліфікаційні вимоги

 1. Вища медична освіта
 2. Спеціалізація за фахом "Фтизіатрія» або «Управління охороною здоров'я»
 3.  Досвід роботи за фахом «Фтизіатрія» або Управління охороною здоров'я »не менше 5 років.
 4. Досвід роботи в державних медичних установах не менше 5 років (буде перевагою)
 5. Досвід роботи в міжнародних проектах в сфері туберкульозу (буде перевагою).
 6. Досвід проведення аналізу ситуації з туберкульозу, нормативно-правових актів (буде перевагою).
 7. Знання національного і міжнародного законодавства в сфері туберкульозу, в тому числі і в пенітенціарному секторі.
 8. Вільне володіння письмовою та усною українською мовою

Учасник повинен підтвердити кваліфікацію та відповідність встановленим критеріям відбору документально (копіями документів).

Для участі в конкурсі надішліть своє резюме та інші документи на електронну адресу stoptb@ukr.net  В розділі «тема» вкажіть «Резюме на посаду консультанта з розробки інструментарію та проведення оцінки діючої моделі лікування туберкульозу».

Кінцевий термін подачі резюме: 30 квітня 2018 року до 17.00

За додатковою інформацією просимо звертатися до контактної особи: Михайло Матвієнко, тел. / Факс (044) 242-23-29

Остаточне рішення щодо переможця конкурсу приймає Організатор конкурсу.

Заявки, які будуть спрямовані після 17.00 30.04.2018 р та з незаповненим розділом «тема», розглядатися не будуть.

Інформація про результати конкурсу буде розміщена на сайті БО «Українці проти туберкульозу» http://stoptb.org.ua

 


БО "Украинцы против туберкулеза" в рамках проекта «Создание благоприятной общественно-политической ситуации для перехода на амбулаторную форму лечения туберкулеза в Украине» объявляет  конкурс на отбор консультанта по разработке инструментария и проведения оценки действующей модели лечения туберкулеза, включая предоставление противотуберкулёзных помощи в условиях амбулаторного и стационарного лечения, обеспечение непрерывного ухода, в том числе между пенитенциарным и гражданским секторами, анализ текущего национального руководства и политики в области лечения на основе руководства по TB-REP Blueprint. 

Цель: Выполнение задач консультантом осуществляется на протяжении 2 мес. с момента подписания договора об оказании консультационных услуг.

Основные задачи консультанта:

 1. Разработка инструментария, проведение оценки действующей модели лечения туберкулеза, включая предоставление противотуберкулёзных помощи в условиях амбулаторного и стационарного лечения, обеспечение непрерывного ухода, в том числе между пенитенциарным и гражданским секторами.
 2. Анализ текущего национального руководства и политики в области лечения на основе руководства по TB-REP Blueprint. 
 3. Подготовка отчета по оценке действующей модели лечения туберкулеза, включая предоставление противотуберкулёзных помощи в условиях амбулаторного и стационарного лечения, обеспечение непрерывного ухода, в том числе между пенитенциарным и гражданским секторами.
 4. Подготовка отчета по оценке текущего национального руководства и политики в области лечения на основе руководства по TB-REP Blueprint. 
 5. Подготовка презентации и представление отчета на заседании платформы «Стоп туберкулез Украина».

 Квалификационные требования

 1. Высшее медицинское образование
 2. Специализация по специальности «Фтизиатрия» или «Управление здравоохранением»
 3.  Опыт работы по специальности «Фтизиатрия» или Управление здравоохранением» не менее 5 лет.
 4. Опыт работы в государственных медицинских учреждениях не менее 5 лет (будет преимуществом)
 5. Опыт работы в международных проектах в сфере туберкулеза (будет преимуществом).
 6. Опыт проведения анализа ситуации по туберкулезу, нормативно-правовых актов будет преимуществом.
 7. Знание национального и международного законодательства в сфере туберкулеза, в том числе и в пенитенциарном секторе.
 8. Свободное владение письменным и устным украинским языком

Участник должен подтвердить квалификацию и соответствие установленным критериям отбора документально (копиями документов).

Для участия в конкурсе направьте сове резюме и другие документы по электронному адресу stoptb@ukr.net В поле «тема» укажите «Резюме на должность консультанта по разработке инструментария и проведения оценки действующей модели лечения туберкулеза».

Конечный срок подачи резюме: 30 апреля 2018 года до 17.00

За дополнительной информацией просим обращаться к контактному лицу: Михаил Матвиенко, тел./факс (044) 242-23-29

Окончательное решение относительно победителя конкурса принимает Организатор конкурса.

Заявки, которые будут направлены после 17.00 30.04.2018 г. и с незаполненным полем «тема», рассматриваться не будут.

Информация про результаты конкурса будет размещена на сайте БО «Украинцы против туберкулеза» http://stoptb.org.ua