Пропозиції та зауваження до Концепції реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України

Експертами Благодійної організації «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» розглянуто проект Концепції реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - Концепція), який розміщено на електронному ресурсі Міністерства юстиції України для громадського обговорення.

Вважаємо, що на теперішній час, враховуючи реформування національної системи охорони здоров’я, реформа медичної галузі Державної кримінально-виконавчої служби України (далі –ДКВС України) є своєчасною та відповідає завданням стратегії «Україна  2020».

В цілому підтримуючи мету і завдання проекту Концепції, надаємо свої зауваження.

Згідно статті 14 (Реалізація державної політики охорони здоров'я) Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19) (далі - Закон) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози в сфері охорони здоров'я, визначають єдині науково обґрунтовані державні стандарти, критерії та вимоги, що мають сприяти охороні здоров'я населення. Ліквідація в Міністерстві юстиції України (Центральному органі виконавчої влади) управлінської структури, яка повинна забезпечити виконання вказаної статті та передача вказаних повноважень державній установі «Центр профілактичної та клінічної медицини ДКВС» протирічить вказаній статті Закону.

У відповідності до статті 19 Закону (Матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я), держава організує матеріально-технічне забезпечення охорони здоров'я в обсязі, необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги. Враховуючи, що 80 % обладнання лікувально-профілактичних закладів, підпорядкованих  Міністерству юстиції України,  застаріле та не може забезпечити необхідний рівень лікувально-діагностичного процесу не зрозуміло чому реалізація вказаної Концепції не потребує додаткового фінансування.

На виконання статті 24 Закону, згідно до якої органи та заклади охорони здоров'я зобов'язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я і проведенні громадської експертизи з цих питань та рекомендаціям Європейських пенітенціарних правил (додаток до Рекомендацій (2006)2), згідно до яких, усі пенітенціарні заклади повинні на регулярній основі інспектуватися державними структурами та перевірятися незалежними структурами, пропонуємо  створити при Міністерстві юстиції Громадську раду та покласти на неї виконання вказаних функцій, про що зазначити у проекті Концепції.

Згідно до рекомендацій програми ВООЗ та ЮНОДС (2015 р.) «Охорона здоров’я в тюрмах», міністерства  охорони здоров’я повинні забезпечити надання медичних послуг в виправних закладах, узяти на себе відповідальність за надання таких послуг, а також сприяти покращанню умов утримання засуджених. Тюремна медицина повинна бути не ізольованою, а інтегрованою в регіональну та національну систему охорони здоров’я. В проекті Концепції декларується вказана рекомендація, але не зрозуміло яким чином планується її виконання. Пропонуємо зазначити в проекті Концепції реалізацію вказаних положень через призначення одного із заступників Міністра охорони здоров’я України,  координатором заходів з надання медичної допомоги засудженим, введення до складу Колегії Міністерства охорони здоров’я України (далі –МОЗ) керівника медичної галузі ДКВСУ та проведення моніторингу стану надання медичної допомоги в тюрмах експертами  МОЗ.

Статею 32 Закону передбачено, що Держава сприяє утвердженню здорового способу життя населення шляхом поширення наукових знань з питань охорони здоров'я, організації медичного, екологічного і фізичного виховання, здійснення заходів, спрямованих на підвищення гігієнічної культури населення. В проекті  Концепції не зазначено, яким чином планується виконання вказаної статті в установах ДКВСУ.

Засуджені повинні мати доступ до таких медичних послуг, які є у державі без дискримінації на основі їх правового статусу (Європейські пенітенціарні правила (додаток до Рекомендацій (2006)2). Запровадження принципу еквівалентності є важливим критерієм забезпечення якості медико-санітарних послуг в виправних закладах. Враховуючи наведене, вважаємо що приведення стандартів надання медичної допомоги до європейських стандартів не має під собою підгрунтя. Стандарти надання медичної допомоги в тюрмах повинні відповідати стандартам, які запроваджені для населення держави.

В проекті Концепції передбачається усунення дублювання повноважень на етапах надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, але не зрозуміло про яке конкретно дублювання повноважень іде мова та на яких рівнях надання медичної допомоги.

Також у вказаному проекті, незважаючи на зростання резистентних форм туберкульозу в установах ДКВСУ, що пов’язано з   недотриманням стандартів інфекційного контролю, не вказано чи передбачається реформування системи надання фтизіатричної допомоги.

За прогнозними даними в установах ДКВСУ відбувають покарання біля 60% осіб, які вживали наркотичні речовини, страждають на алкоголізм та розлади ментальної сфери. Разом з тим, в проекті Концепції, окрім впровадження замісної підтримувальної терапії, яка є ефективною тільки для наркозалежних, які вживали опіоїди, не передбачається ніяких медико-терапевтичних програм, що є порушення Закону та рекомендацій ВООЗ.

В проекті Концепції одним із принципів є зосередженість на основних викликах. В той же час не зрозуміло про які виклики йдеться мова, тому що в розділі проекту Концепції «Проблема, яка потребує розв’язання» немає аналізу структури захворюваності осіб, які утримуються в установах ДКВСУ, потреби у забезпеченості ліжковим фондом в залежності від структури захворюваності та інше.

Враховуючи рекомендації ВООЗ щодо необхідності постійного підвищення кваліфікації  медичного персоналу, пропонуємо внести до проекту Концепції створення на базі одного із вищих навчальних закладів ДКВСУ кафедри спеціалізації та підвищення кваліфікації пенітенціарних медиків з питань організації та управління охороною здоров’я в тюрмах.

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinMixxRSS FeedPinterest