Партнерство

Мета, завдання та основні напрямки діяльності Причорноморського Партнерства у сфері протидії туберкульозу

Із захворюванням на туберкульоз на сьогодні склалася вкрай загрозлива ситуація як у світі, так і в Україні. Щогодини реєструється чотири нових випадки захворювання на туберкульоз та один випадок смерті від цієї хвороби. За 15 останніх років показник захворюваності та смертності на туберкульоз стрімко збільшився і становить у 2011 році 67,2 та 15,2 випадки на 100 тис. населення відповідно. В 2011 році в Україні виявлено 30659 нових випадків захворювання на туберкульоз.

Щороку у світі виявляється від 7 до 10 млн. хворих осіб, помирає 2,5-3 мільйони. Загальна кількість хворих становить 50-60 мільйонів осіб. Туберкульоз займає перше місце в структурі смертності від інфекційних та паразитарних хвороб і становить понад 80 відсотків.

У більшості країн Центральної та Східної Європи показник захворюваності на туберкульоз, за даними ВООЗ, набагато нижчий, ніж в Україні, і становить, зокрема, у Чехії – 11, Польщі – 25, Болгарії — 39, Білорусі – 52, Литві – 75 осіб на 100 тис. населення.

8 вересня 2000 року Генеральною Асамблеєю ООН прийнята «Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй», згідно якої країни-члени ООН зобов’язалися досягти Цілей розвитку тисячоліття. Однією із зазначених цілей є боротьба з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими захворюваннями, серед яких одне з найвагоміших місць займає туберкульоз.

Країни Причорноморського регіону вже багато віків мають тісні багаторівневі зв’язки. Процеси, що протікають в одній країні регіону, безпосередньо і дуже швидко починають впливати на населення навколишніх країн.

1-3 квітня 2009 р. у м. Пекіні за ініціативою та під егідою ВООЗ відбулася Робоча зустріч Міністрів охорони здоров’я країн, що мають великий тягар мультирезистентного туберкульозу. На зустрічі констатовано, що більшість країн Причорноморського регіону мають один з найвищих темпів розповсюдження мультирезистентного туберкульозу, а також високий рівень захворюваності на туберкульоз взагалі.

Тому, зважаючи на:

значний рівень ураження туберкульозом населення зазначених країн, що продовжує зростати,

наростаючу загрозу подальшого розповсюдження мультирезистентного туберкульозу, що дуже важко лікується, а лікування його є високовартісним,

постійне підвищення навантаження на національні системи охорони здоров’я в зв’язку із розповсюдженням туберкульозу, та в першу чергу його мультирезистентної форми,

те, що зниження темпів розповсюдження туберкульозу є однією із Цілей розвитку тисячоліття,

актуальним має стати об’єднання зусиль парламентів, урядів та громадськості країн Причорноморського регіону в зниженні тягаря туберкульозної небезпеки.

Зважаючи на зазначене, українська сторона в продовження та розвиток заходів по протидії поширенню небезпечних форм туберкульозу за результатами Пекінської зустрічі та на досягнення Цілей розвитку тисячоліття ініціювала утворення Причорноморського Партнерства у сфері протидії туберкульозу.

Ця ініціатива започаткована українською делегацією під час проведення Регіональної наради Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією по Східній Європі та Центральній Азії 24-26 листопада 2009 р., в м. Софія, Болгарія, за участю члена правління Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, голови національного комітету з профілактики СНІДу та іншим інфекційним захворюванням Кабінету Міністрів Болгарії доктора Тонки Варлевої, керівника відділу Східної Європи та Центральної Азії Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією доктора Урбана Вебера, аташе з культурних та гуманітарних питань посольства України в Болгарії Віталія Пейчева,  медичного офіцера Європейського регіонального офісу ВООЗ доктора Люсіки Дітіу, заступника начальника управління – завідувача відділу протидії туберкульозу Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам МОЗ України Олени Павленко.

З метою укріплення партнерства України з країнами Причорноморського регіону: Болгарією, Румунією, Республікою Молдова, Україною, Російською Федерацією, Грузією, Туреччиною, консолідації рівня відповіді на небезпеку розвитку мультирезистентного туберкульозу, об’єднання дій країн по координації програм боротьби із туберкульозом, в Україні створена Робоча Група Високого Рівня щодо заснування Причорноморського Партнерства у сфері протидії туберкульозу при Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

Головна мета Причорноморського Партнерства у сфері протидії туберкульозу: Зниження тягаря туберкульозу, та в першу чергу темпів поширення мультирезистентного туберкульозу, в країнах Причорноморського регіону.

Важливим та перспективними в досягненні цієї мети бачиться діяльність за наступними основними напрямками:

– встановлення та укріплення партнерства між парламентами країн – учасників Причорноморського Партнерства у сфері протидії туберкульозу;

– встановлення та укріплення партнерства між Міністерствами охорони здоров’я та іншими урядовими, науковими та академічними структурами країн Причорноморського регіону;

– встановлення та укріплення партнерства між неурядовими організаціями, що працюють в сфері боротьби із туберкульозом країн Причорноморського регіону.

Встановлення та укріплення партнерства між парламентами країн – учасників Причорноморського Партнерства у сфері протидії туберкульозу.

Дієва політична підтримка парламентом національних зусиль по боротьбі з туберкульозом, зниженню тягаря мультирезистентного туберкульозу та протидії подальшому розповсюдженню мультирезистентного туберкульозу є одним з найважливіших факторів у боротьбі з туберкульозом.

Парламент України має значний досвід нормотворчої діяльності у сфері боротьби з туберкульозом, проте в ряді напрямків не досяг максимальної ефективності у досягненні зазначеної мети. В Україні до сих пір існує ряд проблем в протитуберкульозній сфері, що не знайшли свого вирішення.

Зважаючи на те, що країни Причорноморського регіону мають сталі зв’язки, Парламенти цих країн також зіштовхувались із аналогічними, або іншими, проблемами у протидії туберкульозу. Виходячи із зазначеного, вкрай актуально організувати міжпарламентський діалог для обміну досвідом та підтримки у вирішенні проблемних питань зниження тягаря туберкульозу, та в першу чергу мультирезистентного туберкульозу, серед країн Причорноморського регіону.

Міжпарламентська взаємодія вбачається за наступними напрямками:

– вивчення та обмін досвідом реформування систем охорони здоров’я та їх впливу на ефективність програм контролю за туберкульозом, мультирезистентним туберкульозом та ВІЛ-інфекцією/СНІДом;

– вивчення та обмін досвідом забезпечення політичної підтримки фінансування національних заходів боротьби із туберкульозом в необхідному обсязі;

– вивчення та обмін досвідом формування громадської прихильності заходам боротьби із туберкульозом, залучення суспільства до національних заходів боротьби із туберкульозом;

– вивчення та обмін досвідом вирішення проблем захисту мобільного населення та національних меншин від туберкульозу та його мультирезистентних форм.

Встановлення та укріплення партнерства між Міністерствами охорони здоров’я та іншими урядовими, науковими та академічними структурами країн Причорноморського регіону.

Ефективна робота національних систем охорони здоров’я по боротьбі з туберкульозом, зниженню тягаря мультирезистентного туберкульозу та протидії подальшому розповсюдженню мультирезистентного туберкульозу є одним з найважливіших факторів у боротьбі з туберкульозом.

Міністерство охорони здоров’я України має значний досвід роботи у сфері боротьби з туберкульозом, проте ряд проблемних питань в протитуберкульозній сфері до сих пір не знайшли свого вирішення в Україні.

Зважаючи на те, що країни Причорноморського регіону мають сталі зв’язки, Міністерства охорони здоров’я та національні системи охорони здоров’я цих країн також зіштовхувалися із аналогічними, або іншими, проблемами у протидії туберкульозу. Вкрай актуально організувати діалог для обміну досвідом та підтримки у вирішенні проблемних питань зниження тягаря туберкульозу, та в першу чергу мультирезистентного туберкульозу, країн Причорноморського регіону.

Взаємодія між Міністерствами охорони здоров’я вбачається за наступними напрямками:

– обмін досвідом розвитку потенціалу регіональних інституцій по протидії туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ;

– обмін технічною інформацією в сфері боротьби з туберкульозом між країнами – учасниками Причорноморського Партнерства;

– обмін досвідом впровадження проектів Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією по туберкульозу та коінфекції туберкульоз-ВІЛ/СНІД;

– обмін досвідом по розробці та впровадженню програм по контролю за туберкульозом серед національних меншин;

– обмін досвідом надання допомоги групам ризику з контролю за туберкульозом;

– співпраця та обмін досвідом у роботі з ув’язненими та особами, що перебувають під вартою, по контролю туберкульозу серед цієї категорії;

– обмін досвідом організації міжвідомчої взаємодії у протидії поширенню туберкульозу.

Встановлення та укріплення партнерства між неурядовими організаціями, що працюють в сфері боротьби із туберкульозом країн Причорноморського регіону.

Неурядові організації відіграють важливу роль у протидії епідемії туберкульозу, здійснюючи:

– адвокаційну роботу серед органів влади по забезпеченню політичної підтримки заходів боротьби із туберкульозом на всіх рівнях,

– інформаційну діяльність серед усіх категорій населення, в тому числі груп ризику, з профілактики туберкульозу,

– мобілізуючи населення на боротьбу із туберкульозу та формуючи прихильність громадськості до національних заходів протидії туберкульозу.

Українські громадські організації мають значний досвід роботи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації у сфері боротьби з туберкульозом, проте ряд проблемних питань в протитуберкульозній сфері до сих пір не знайшли свого вирішення.

Зважаючи на те, що країни Причорноморського регіону мають сталі зв’язки, неурядові організації цих країн також працюють над вирішенням аналогічних проблем у протидії туберкульозу. Доцільно організувати діалог для обміну досвідом та підтримки у вирішенні проблемних питань зниження тягаря туберкульозу, та в першу чергу мультирезистентного туберкульозу, країн Причорноморського регіону.

Взаємодія між неурядовими організаціями вбачається за наступними напрямками:

– вивчення та узагальнення досвіду роботи регіональних інституцій, вітчизняних та міжнародних організацій з питань протидії туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ, зробивши акцент на питаннях адвокації;

– обмін досвідом роботи по залученню громад до соціального партнерства з охорони здоров’я, тощо;

– розробка спільної програми по контролю за туберкульозом серед національних меншин, зокрема серед ромського населення;

– обмін досвідом роботи із групами ризику;

– обмін досвідом розробки і впровадження програм залучення суспільств до протидії епідемії туберкульозу та поширенню мультирезистентного туберкульозу;

– спільне адвокатування застосування положень Хартії пацієнтів для лікування туберкульозу;

– обмін досвідом організації взаємодії пацієнтів та лікарів первинної ланки, спрямованої на своєчасне виявлення та профілактику туберкульозу.

Таким чином, обмін досвідом та встановлення взаємодії у зазначених питаннях між країнами Причорноморського регіону сприятиме досягненню нашої мети – зниження тягаря туберкульозу та його мультирезистентних форм в регіоні.